alarm-shema Slika 1

LEGENDA:

  1. Spoljašnja sirena
  2. Alarmna centrala sa telefonskom dojavom
  3. Senzori pokreta
  4. Magnetni kontakti na svim prozorima kuće
<<Nazad

Alarmni sistemi

Protivprovalni i protivprepadni sistemi već se godinama koriste kao uspešna mera prevencije kaznenih dela provale i razbojništva. Ta dva sistema se na objekte na kojima je realna opasnost od oba tipa kaznenih dela ugrađuju kao jedan i korisnici ih tokom boravka u objektu koriste kao protivprepadani sistem a kada u objektu nema nikoga, aktiviraju protivprovalni sistem.

Oba sistema važni su činioci ostvarivanja gotovo svih ciljeva korisnika sistema tehničke zaštite. Njima se postiže odvraćanje, rano otkrivanje, uzbunjivanje i usporavanje počinitelja te uzbunjivanje i intervencija zaštitnih ekipa. Najvažnija funkcija ovog sistema je odvraćanje počinitelja kaznenih dela – oni biraju nezaštićena i slabije zaštićena mesta kao objekte napada.

Na slici 1 je primer moguće konfiguracije alarmnog sistema u privatnom objektu - kući/stanu. Ova najzastupljenija konfiguracija sastoji se od alarmne centrale (sa ili bez telefonske dojave) u kojoj se vrše sva podešavanja i koja predstavlja srce sistema, zatim, senzora pokreta i magnetnih kontakta čijim se aktiviranjem uključuje i veoma bučna spoljna sirena. Ako je alarmna centrala sa telefonskom dojavom, aktivacijom alarma, pozivaju se svi uprogramirani brojevi telefona u centrali. Čitavim sistemom se upravlja preko tastature koja se obično instalira pored ulaznih vrata.

Cena jednog ovakvog kvalitetnog sistema kreće se od 190€ do 400€ u zavisnosti od tipa centrale, broja senzora pokreta i broja magnenih kontakta.